Namespaces trong lập trình C#

Namespaces trong lập trình C# cung cấp cho ta cách mà chúng ta tổ chức quan hệ giữa các lớp và các kiểu khác.Namespace( địa bàn hoạt động của các tên) là cách mà .NET tránh né việc các tên lớp, tên biến, tên hàm. . đụng độ vì trùng tên giữa các lớp.

Ta có thể khai báo nhiều namespace như sau:

Mỗi một namespace được soạn một tên.Như vậytên đầy đủ của ProCSharp namespace là Wrox.ProCSharp, và  tên đầy dủ của lớp NamespaceExample  là Wrox.ProCSharp.Basics.NamespaceExample

Chúng ta cũng dùng cấu trúc này để tổ chức namespace trong định nghĩa namespace.Nên đoạn code có thể víêt như sau :

Câu lệnh using

Từ khoá using giúp bạngiảm thiểu việc phải gõ những namespace trước các hàm hành sự hoặc thuộc tính, thí dụ sau sử dụng namespace Wrox.ProCSharp thay vì phải gõ đầy đủ đường dẫn

Bí danh Namespaces trong lập trình C#

Một cách sử dụng khác từ khoá using là gán những bí danh cho các lớp và namespace. Nếu bạn có 1 namespace dài lê thê mà bạn muốn quy chiếu nhiều chỗ trên đoạn mã . bạn có thể gán một alias cho namespace.

Cú pháp :

Chúng ta sử dụng đối tượng này để trả về tên của lớp namespace thí dụ sau Introduction được đặt cho Wrox.ProCSharp.Basics namespace đại diện cho đối tượng  NamespaceExample Đối tượng này có một phương thức GetNamespace(), sử dụng phương thức GetType() mà mọi lớp đều có thể truy xuất một đối tượng Type tượng trương cho kiểu dữ liệu của lớp. Chúng ta dùng đối tượng này để trả về tên namespace cho lớp.

Nguồn: codehay.pro

Mọi bản quyền được bảo lưu!

https://wp.me/pb53Xy-8m 

codehay.pro/namespaces-trong-lap-trinh-c/

codehay

codehay

Xin chào các bạn mình là admin tại Code Hay, mình mong muốn tất cả các tài liệu tại đây sẽ phục vụ được công việc học tập của các bạn, cũng như tạo ra một cộng đồng cùng nhau học lập trình cùng nhau phát triển !

2 Replies to “Namespaces trong lập trình C#

  1. Kamagra Direct Uk Amoxicillin And Tinitis Severe Penicillin Allergy Touching Amoxicillin [url=http://curerxfor.com]viagra[/url] Pharmacy Uk Silagra Fausse Couche Curetage Ou Medicament Cialis Potenzmittel Rezeptfrei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *